Jako host vystoupilo Pěvecké sdružení ostravských učitelek..