Předseda poroty doc. Jan Spisar s naším panem ředitelem...